Reklamacje i zwoty

REKLAMACJE

1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dokładny opis wady, termin ujawnienia wady, imię i nazwisko Klienta, adres zwrotny, numer telefonu, adres mailowy. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru.

2. Reklamowany towar prosimy odesłać na adres: Stowarzyszenie Mopsy w Potrzebie, ul. Przemyka 4/16, 03-982 Warszawa

3. Sklep w terminie 30 dni powiadomi klienta o decyzji w sprawie sposobu realizacji reklamacji.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt zostanie wymieniony na nowy i odesłany.

Jeżeli wymiana towaru będzie technicznie niemożliwa, Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość wpłaconej kwoty. W tej sytuacji Klient może także dokonać wyboru pomiędzy zwrotem wpłaconej kwoty, a otrzymaniem innego produktu w zamian za reklamowany.

ZWORTY/ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Będąc Konsumentem masz prawo odstąpić od umowy w Sklepie internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym objąłeś towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o  odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. Oświadczenie możesz przesłać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  mopsywpotrzebie@wp.pl.

 

 

Formularz Reklamacji Towarów
  •